Odstąpienie od umowy

Dział zwrotów i reklamacji

Prawo odstąpienia od umowy:

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Velpa.pl, ul.Gryfa Pomorskiego 21, 72-500 Międzyzdroje, bok@velpa.pl, Telefon: 538 993 300) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA: POBIERZ.

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA ZAMÓWIONEJ PRZESYŁKI POBRANIOWEJ Z WINY KUPUJĄCEGO, CO ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, SKLEP MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA TYTUŁEM NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW ZAWARTEJ UMOWY. W TYM: ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR, KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM NIEODEBRANEJ PRZEZ PAŃSTWA PRZESYŁKI.

W PRZYPADKU NIEODEBRANYCH ZAMÓWIONYCH PRZESYŁEK POBRANIOWYCH, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA OPCJI "ZAPŁATA ZA POBRANIEM" PRZY KOLEJNYCH ZAMÓWIENIACH, DO MOMENTU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI WOBEC SKLEPU.

W przypadku rażących/oczywistych nadużyć przez Kupującego, związanych ze zwrotem zakupionego towaru, tj. np. odesłania kilku paczek zwrotnych przypisanych do jednego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta za wysyłkę oraz zwrot opłatą w wysokości 40 złotych netto za każdą przesyłkę.

Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar i zaakceptowaliśmy reklamacje towaru. Potwierdzeniem otrzymania towaru jest data otrzymania przesyłki od firmy kurierskiej.
 • Nie ponosimy dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego niż oferowany przez nas sposób dostarczenia zwrotu.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Produkty należy odesłać lub przekazać na adres:

  VELPA OTYLIA SKIEPKO
  ul. Gryfa Pomorskiego 21
  72-500 Międzyzdroje
PODSTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: POBIERZ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: VELPA OTYLIA SKIEPKO, Gryfa Pomorskiego 21, 72-500 Międzyzdroje, zwroty@velpa.pl, Telefon: +48 538 99 33 00

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

pixel