Odstąpienie od umowy

Dział zwrotów i reklamacji

Prawo odstąpienia od umowy:

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14-dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem 14 dni od daty otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Velpa.pl, ul.Gryfa Pomorskiego 21, 72-500 Międzyzdroje, bok@velpa.pl, Telefon: 538 993 300) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA: POBIERZ.

W PRZYPADKU NIEODEBRANIA ZAMÓWIONEJ PRZESYŁKI POBRANIOWEJ Z WINY KUPUJĄCEGO, CO ZOSTANIE POTWIERDZONE PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ, SKLEP MOŻE DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA TYTUŁEM NIE WYWIĄZANIA SIĘ Z WARUNKÓW ZAWARTEJ UMOWY. W TYM: ZAPŁATY ZA ZAKUPIONY TOWAR, KOSZTÓW DOSTAWY ORAZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH ZE ZWROTEM NIEODEBRANEJ PRZEZ PAŃSTWA PRZESYŁKI.

W PRZYPADKU NIEODEBRANYCH ZAMÓWIONYCH PRZESYŁEK POBRANIOWYCH, SKLEP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA OPCJI "ZAPŁATA ZA POBRANIEM" PRZY KOLEJNYCH ZAMÓWIENIACH, DO MOMENTU UREGULOWANIA ZALEGŁOŚCI WOBEC SKLEPU.

Skutki odstąpienia od umowy:

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa, nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy towar i zaakceptowaliśmy reklamacje towaru. Potwierdzeniem otrzymania towaru jest data otrzymania przesyłki od firmy kurierskiej.
 • Nie ponosimy dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Państwa innego niż oferowany przez nas sposób dostarczenia zwrotu.
 • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, o ile nie wskażą Państwo na inne rozwiązanie.
 • Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Produkty należy odesłać lub przekazać na adres:

  VELPA OTYLIA SKIEPKO
  ul. Gryfa Pomorskiego 21
  72-500 Międzyzdroje
PODSTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY: POBIERZ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: VELPA OTYLIA SKIEPKO, Gryfa Pomorskiego 21, 72-500 Międzyzdroje, zwroty@velpa.pl, Telefon: +48 538 99 33 00

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel